Stiroporna izolacija

Savršena toplinska izolacija

1. IZRADA PODNOŽJA

Područje podnožja zahtijeva posebna rješenja kako bi se izbjeglo djelovanje vlage i stvaranje pukotina uzduž spojeva ploča. Podnožje je od aluminija za robusni i precizni završetak sustava

2. IZOLACIJSKI MATERIJAL

Svaki izolacijski materijal koči otjecanje topline. Na raspolaganju su brojne varijante, koje sežu od ekonomičnog polistirola do bioloških izo-materijala koji su u porastu. 

3. LJEPILO I MEHANIČKO UČVRŠĆIVANJE

Ljepilo čini spoj između podloge i izolacijskog materijala. Za svaku varijantu izo-materijala i podloge postoji optimalno ljepilo, a pored ljepljenja može biti potrebno i mehaničko učvršćenje. To ovisi o podlozi, težini sustava i izolacijskom materijalu.

4. SLOJ ZA ARMIRANJE

Sloj za armiranje sastoji se od mase za ispunu s ugrađenim staklenim pletivom i zadaća mu je spriječiti stvaranje pukotina zbog termički uvjetovanih naprezanja. Masa za armiranje otporna je na udarce.

5. GRUNDIRANJE

Ovisno o armirnom sloju, za kasnije premaze od žbuke može biti potrebno grundiranje radi boljeg vezanja za podlogu i izjednačavanje upojnosti. Putzgrund se može bojom točno uskladiti s pokrivnom žbukom.

 

6. ŽBUKA

Premaz od žbuke štiti sendvič sustav toplinske izolacije od utjecaja atmosferilija i omogućuje individualno oblikovanje fasade. Silikonske boje, silikatne (mineralne) boje i akrilne boje.